fbpx

My Reflections

Proje hakkında

Ergenlik çağının başlamasıyla birlikte öğrencilerde hızlı bir değişim ve büyüme süreci yaşanmakta ve bu durum onların bedenlerinden rahatsız olmalarına ve beden imajları ile ilgili olumsuz duygular geliştirmelerine neden olabilmektedir. Beden ve görünüşün ön plana çıktığı bu gelişim döneminde öğrencilerin beden imajlarını olumlu yönde geliştirmelerini, kendileriyle barışık olmalarını, özgüvenlerini güçlendirmelerini ve benlik saygılarını geliştirmelerini amaçlayan bir proje planlanmıştır. kendinden emin.

Okul ortamından başlayarak, öğrencilerin olumlu beden imajlarını geliştirebilecekleri, özgüvenlerini artırabilecekleri ve akranlarıyla sosyalleşebilecekleri ortamların sağlanması amaçlanmaktadır. Proje uygulama aşamasında eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici etkinlik ve uygulamalar gerçekleştirilecektir. WEB2 araçları etkin olarak kullanılacak, Empati, özgüven değerleri ve bunların alt değerlerine önem verilerek öğrenci merkezli bir proje gerçekleştirilecektir.

Amaç

Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve üretme becerileri geliştirilecektir.

Öğrencilerin farklı okullardan, şehirlerden ve kültürlerden akranlarını tanımaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları amaçlanmaktadır.

Öğrencinin öz farkındalık kazanmasında olumlu bir beden imajı geliştirmesini sağlamak amaçlanır.

Farklı kültürlerden gelen öğrencilerle birlikte hareket edilerek öğrencilerin kendilerini tanıyan, üreten, sorumluluk alabilen, WEB2 araçlarını kullanarak ürün üreten, problem çözme becerisine sahip bireyler olarak dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamı 14 yaş grubundan 18 yaş grubuna kadar rahatlıkla uygulanabilir olacaktır. Proje, hazırlanan içeriklerle her dersin öğretmeni tarafından uygulanabilme özelliğine sahip olacaktır.

 

Çalışma süreci

Etkinlik 1 : “Dans ve Terapi” adlı etkinlik, öğretmenlerin rehberliğinde grup toplantıları; doğru nefes alma, ritimde hareket etme

Etkinlik 2: Adı “Merhaba Ben” olan etkinliğin organlarımızın önemi ve bizi sağlıklı tutma çabası; yaratıcı yazma pratiği

Etkinlik 3: Etkinliğin adı “Bahçem” özgüven geliştirme etkinlikleri; web2 araçlarını kullanarak farkındalık çalışması

Hemen Ara!