fbpx
logo1

ÇAĞDAŞ BİLİM KREŞİ

Vizyonumuz;

Çocuklarımız için güvenli bir ortam, sıcak bir yuva atmosferinde, deneyimli ve yeniliklere açık kadrosu, bilim ve teknoloji imkânlarıyla donanmış yapısıyla, en üst seviyede sağlayacağı eğitim öğretim kalitesiyle ve okul aidiyet duygusu ile k12 bütünlüğümüzün temelini oluşturmak.

Misyonumuz;

Atatürk ilkelerinin ve hedeflerinin sorumluluk bilinci ile düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme becerileri gelişmiş;  milli değerler bilincinde olan, iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve olanak sağlamaktır.

Eğitim Modelimiz;

Çağdaş Bilim Anaokulu eğitim programı, eğitim kadromuz (Sınıf Öğretmenleri, Branş Öğretmenleri, Rehberlik Uzmanları tarafından MEB Okul Öncesi Eğitim Programı temel alınarak hazırlanmaktadır. Buna ek olarak dünyaca kabul görmüş High Scope, Montessori, Reggio Emilia, GEMS, STEAM gibi eğitim yaklaşımlarından da faydalanmaktadır.

Anaokulumuzda tek yaş grubumuz vardır.Bu gruba ait iki sınıfımız mevcuttur. 36-48 ay öğrenci grubu ve sınıfları SEVGİ sınıfı olarak adlandırılmıştır. Bunun yanı sıra uyku ve dinlenme saatinde kullanılan donanımlı uyku odamız mevcuttur.

 Eğitim programımız, öğrencimizin okula uyum sürecini en verimli şekilde tamamlaması, bir üst yaş  eğitimi için de gerekli alt yapının sağlanması şeklinde planlanmaktadır. 36-48 ay  grubumuzda eğitim için planlanan çalışmalarda amacımız öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak; tüm alanlarda gelişimlerini desteklemek, sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini sağlamak, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, kendilerini ifade etme fırsatı buldukları eğitim ortamları içinde özgüven gelişimlerini desteklemektir.Büyük küçük kas motor gelişimlerine katkı sağlamaktır.Bunun yanında öğrenmenin küçük yaşlarda başladığını ön plana alarak , yaratıcılığı gelişmiş çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri için bir çift dilli (İngilizce) bir program yürütmekteyiz.

Haftalık program dahilinde sınıf öğretmenlerinin uyguladığı (Türkçe dil etkinliği,makas çalışmaları,kavram çalışmaları,küçükkas becerileri,kukla gösterileriyle drama,hamur ve grup oyunları)  etkinliklerin yanı sıra, Beden Eğitimi-Dans, Yüzme, Görsel Sanatlar, İngilizce, Müzik, rehberlik gibi branş etkinlikleri de branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Etkinlikleri hem sınıflarda hem de atölyelerimizde uygulanır. 

Okulumuzda ayrıca puzzle günü, Kitap Günü, Paylaşım Günü, Yaşayan Atatürk Köşesi, Veli Katılım Etkinlikleri, Değerler Eğitimi, Aidiyet Etkinlikleri, Sağlıklı Yaşam için Beslenme ve Spor Etkinlikleri, Oyuncak günü,Renk günü  vb. uygulamalar yürütülmektedir. 

Hemen Ara!